Warning: Declaration of antispam_for_all_fields::addPluginSubMenu() should be compatible with mijnpress_plugin_framework::addPluginSubMenu($title, $function, $file, $capability = 10, $where = 'plugins.ph...') in /data/b/8/b841bd0d-1a6e-45bb-b8cb-202bd9b6611e/inkedandhitched.com/web/wp-content/plugins/antispam-for-all-fields/antispam-for-all-fields.php on line 164

Warning: Declaration of antispam_for_all_fields::addPluginContent($links, $file) should be compatible with mijnpress_plugin_framework::addPluginContent($filename, $links, $file, $config_url = NULL) in /data/b/8/b841bd0d-1a6e-45bb-b8cb-202bd9b6611e/inkedandhitched.com/web/wp-content/plugins/antispam-for-all-fields/antispam-for-all-fields.php on line 164
Works of Heart | Inked and Hitched
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/themes/paulblack/dynamic.css) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/php72/:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.8.9/bin-Q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt) in /data/b/8/b841bd0d-1a6e-45bb-b8cb-202bd9b6611e/inkedandhitched.com/web/wp-content/plugins/option-tree/includes/ot-functions.php on line 255
• WEDDING, FAMILY AND LIFESTYLE BLOG FOR THE TATTOOED COMMUNITY •
LIFESTYLE
Works of HeART
September 8, 2014
0
, , ,
2

It’s always inspiring to meet other people who are passionate about art. Hearing from Nikki and her inspirations made me feel like going back to the drawing board :) IMG_1055 How old are you Nikki, and where are you from? So I’m 24 now. I was born in USSR in St. Petersburg but my parents moved to a small town called Stavropol not long after, and I was raised there.Untitled-5

Tell us more about what you do. I’ve always been doing some kind of art and craft. My parents involved me pretty much in everything they were doing. Stitching, fixing and building things –  these were always a part of my life. When I was about 12 I realized that I like things that no one has, so I cut my dad’s old jeans and made myself a handbag, which I decorated with painted beer caps… That’s when it all started :) Now I try to challenge myself and learn something new all the time. I draw with pencils, pens and some other weird things. I make sculptures and bags. Lately I’ve been doing lots of embroidery, graphic design posters and learning cake art . Oh and I’ve tattooed my husband two times hahah! Cake art! That’s my jam :) What inspired you to take up art? My family inspires me the most. And I think art is the best therapy and a great way to express myself. I love art because it gives me freedom to change my mind, to be inspired by thousands of different things and then reflect it in my work. IMG_1371 How has having tattoos affected your work and life in general? Tattoos didn’t affect my life that much, I always liked to look different in one way or another. For me they are my skin, I’m used to them as if they were just freckles but I understand that for some people it might look rebellious and badass. So I just cover them when I want to be “normal” and blend in or if a job requires me to look “presentable”. Some people just don’t get it, some really like it and think that it’s creative and cool. For me, the most important thing is that I’ll still be myself, tattoos or not, and it doesn’t affect the way I work or communicate with people. 10552515_10204964584214544_103869718665927646_n   Well said. Do people react positively or negatively to your tattoos, and how do you handle negative reactions? Sometimes people point fingers and saying good or bad things. I don’t really care, there are so many people and I don’t expect everyone to love me. I just think that pointing fingers, talking loudly behind my back or taking pictures without permission is just not polite. I normally don’t pay attention to that kind of stuff.   Good on you. Any advice for aspiring artists? My advice would be train your hands but listen to your heart. You have to be a good craftsman but without real passion and wild imagination, you’ll stay a craftsman. That’s what we say in Russia anyways 😉 securedownload-7Vždy je inšpirujúce stretávať ľudí, ktorí majú pre umenie vášeň. Po rozhovore s Nikki o jej inšpirácii ma donútilo zamyslieť sa nad tým, či nie je čas všetko znova premyslieť:) IMG_1055 Nikki, skadiaľ si a koľko máš rokov? Takže teraz mám 24 rokov. Narodila som sa v Rusku v St. Petersburgu, ale moji rodičia sa čoskoro na to presťahovali do malého mesta Stavropol a tam som aj vyrástla.Untitled-5

Povedz nám niečo o tom, čo stváraš. Vždy som sa venovala nejakým kreatívnym veciam. Moji rodičia ma zapájali takmer do všetkého, čo robili oni. Šitie, opravovanie a stavanie…tieto veci boli vždy súčasťou môjho života.
Keď som mala asi 12 rokov, uvedomila som si, že sa mi páčia veci, ktoré nikto nemá a tak som rozstrihala otcove staré džínsy a vyrobila som si kabelku, ktorú som ozdobila maľovanými pivnými štupľami…Tak to všetko začalo :)
Dnes sa snažím sama seba vyzývať a stále sa učiť niečo nové. Kreslím uhlíkom, perom a s inými divnými vecami. Vyrábam sochy a kabelky. V poslednom čase sa dosť venujem výšivke, plagátom s grafickým dizajnom a učím sa umeniu výroby a zdobenia tort. Aha, jasné, a môjho manžela som už dvakrát tetovala, haha!  Zákuskové umenie! To je moja parketa:) Čo ťa inšpirovalo zaoberať sa umením?  Moja rodina je mojou najväčšou inšpiráciou. Myslím si tiež, že umenie je najlepšia terapia a úžasný spôsob, ako sa prejaviť. Milujem umenie, pretože mi dáva slobodu zmeniť názor, nechať sa inšpirovať tisíckami rôznych vecí a potom to všetko preniesť do mojej práce. IMG_1371 Ovplyvnili tvoje tetovania tvoju prácu a život tak celkovo? Tetovania nemali na môj život až taký dopad, vždy som sa chcela od ostatných líšiť, či už takto alebo iným spôsobom. Pre mňa sú jednoducho mojou kožou, som na ne zvyknutá, ako keby boli len pehy, ale chápem, že na niektorých ľudí to môže pôsobiť rebelantsky a vyvrheľsky. Takže, keď chcem byť „normálna“ alebo nechcem vynikať z davu, alebo keď si to vyžaduje práca, ktorú práve robím a musím vyzerať „slušne“, jednoducho si ich zakryjem. Niektorí ľudia to vôbec nechápu, niektorým sa to páči a myslia si, že je to kreatívne a cool, ale pre mňa je podstatné, že ja som stále ja, tá trochu divná osoba, či už s tetovaniami alebo bez nich a nemá to vplyv na moju prácu alebo na to, ako s ľuďmi komunikujem.10552515_10204964584214544_103869718665927646_n   Pekne povedané. Reagujú ľudia na tvoje tetovania pozitívne alebo negatívne a ak áno, ako sa vyrovnávaš s negatívnymi reakciami? Niekedy ľudia na mňa ukazujú prstom, hovoria či už dobré alebo zlé veci. Mne je to úplne jedno, ľudí je veľa a ja neočakávam, že ma budú všetci milovať…Ale myslím si, že ukazovanie na iných prstom, ohováranie ma za mojím chrbtom alebo fotenie ma bez môjho súhlasu je jednoduché neslušné. Ale bežne sa takým niečím nezaoberámTak to je fajn. Máš nejaké tipy pre umelcov v zárodku? Moja rada pre všetkých je: trénujte ruky, ale počúvajte svoje srdce. Musíte byť dobrý remeselník, ale bez ozajstnej vášne a divokej predstavivosti ostanete jednoducho len remeselníkom. Alebo tak sa to hovorí v Rusku 😉securedownload-7

About author

anthrax

Braňo Vartovník: Je blbosť tvrdiť, že fotografiou sa nedá zmeniť svet.

Povedz nám niečo o sebe – ako si začal a ...

Read more
B37A5045

When Galaxies Collide

Niccku talks to Inked & Hitched about Galaxy T...

Read more
fe

Oh-m Ji

Jana did an amazing shoot with Amanda Koh, a Singa...

Read more

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/b/8/b841bd0d-1a6e-45bb-b8cb-202bd9b6611e/inkedandhitched.com/web/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

There are 0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *